آموزش نقشه برداری با دوربین نیوو

 
با سلام

اینجانب در ابتدا باید از کارشناسان رشته های معماری و نقشه برداری عذر خواهی نموده به خاطر اینکه من فقط زیر دست نقشه برداران بوده ام و از اطلاعات اونها به اندازه ای که در توانم بوده توانستم یاد بگیرم که اون هم در اختیار شما قرار میدم.
پیداکردن ارتفاع دوربین:

قبل از شروع ابتدا حداقل امکانات(قلم،کاغذ) یا حداکثر(ماشین حساب)به همراه داشته باشید.
برای پیدا کردن ازتفاع دوربین اول احتیاج به یک عدد بنچ مارک داریم عدد بنچ مارک را یادداشت نموده ودوربین را روی سه پایه سوار میکنیم ، دستور دهید کمک شما میر را روی میخ بنچ مارک به صورت عمود قرار دهد با دوربین عددی را که میبینید (عدد روی میر) یادداشت کنید.
حالا نوبت محاسبه شماست،عدد بنچ مارک را با عدد روی میر جمع (+) کنید حاصل جمع همان ارتفاع دوربین شما خواهد بود [مواظب باشید که سه پایه شما حرکت نکند].
منتظر باشید

ادامه دارد........
 

کارگاه:
فرض کنیم شما در پروژه ای به کار گیری شده اید و از شما می خواهند که در ساخت جاده پستی وبلندیهای جاده را هم سطح کنید شما به عنوان یک نقشه بردار باید با استفاده از دوربین نیوو جاده را (leivel) کنید.
ابتدا دوربین را در جاده ای که می خواهید کار کنید روی سه پایه سوار کنید ارتفاع دوربین را با توجه به توضیحات گذشته بدست می آوریم ارتفاع دوربین را یادداشت میکنیم .
نکته:
قبل از هر چیزی باید بدانید که پروژه یا مهندسین ناظر به شما کد جاده را می دهند و شما باید با آن کد تمام جاده را با کد مرد نظر هم سطح کنید مثلا (21.30)
به کمکی خود دستور دهید که در امتداد وسط جاده حرکت کند (کمکی را توجیح کنید که در حین حرکت هر پنج قدم میر را به صورت عمود بر روی زمین در صورتی که اعداد میر رو به دوربین بگذارد) .
از این به بعد به هوش وتجربه شما بستگی دارد !
شما باید هر پنج قدم عدد روی میر را بخوانید ویادداشت کنید وباید محاسبات زیر را انجام دهید .
ارتفاع دوربین ( _ )عدد روی میر = کدی که به شما می دهند یعنی (21.30)
نکته :شما باید در هر پنج قدم این محاسبات را انجام دهید و حتما جواب مورد نظر باید در تمام نقاط (21.30) باشد/
اگر جواب مورد نظر = (21.32) باشد نتیجه می گیریم که سطح جاده 2cm بلند است و باید خاکبرداری شود .
اگر جواب مورد نظر (21.28) باشد نتیجه می گیریم که سطح جاده 2cm پایین است وباید خاکریزی شود/
نتیجه می گیریم که اگر سطح جاده پایین یا بالا باشد باید در هر صورت جاده به کد مورد نظر نزدیک شود


محمد رشیدپور ; ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩